Kyosho Miniz AWD MA020 VE PRO + D EVO TOYOTA Trueno GTV AE86 Bianco / K.32172gtv